Upadłość konsumencka – statystyki

O rosnącej popularności upadłości konsumenckiej świadczy wzrost liczby postanowień o ogłoszeniu upadłości. Statystyki pokazują, że oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej stało się atrakcyjną drogą na pozbycie się długów. Do 30 czerwca 2021 roku ogłoszono już 9067 upadłości konsumenckich, co może sugerować pojawienie się w tym roku nowego rekordu.

Rekordowy wzrost ogłoszonych upadłości miał miejsce w roku 2020. Zdaniem ekspertów, jest to skutek zmiany przepisów prawa upadłościowego, które ułatwiły ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wskazał natomiast, że od 1 stycznia 2015 r. do 24 marca 2020 r. połowa wniosków o ogłoszenie upadłości została oddalona. Pokazuje to znaczenie nowych przepisów, które mocno oddziałują na liczbę ogłoszonych upadłości. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zwiększenie się statystyk była również pandemia, która miała swój początek w 2020 roku.

Liczba upadłości w roku 2020 wzrosła niemal dwukrotnie w porównaniu do roku poprzedzającego. Wynosiła ona 13084, przy wyniku 7944 w roku 2019. Rekordowym miesiącem związanym z wydanymi postanowieniami o ogłoszeniu upadłości był grudzień 2020 r., w którym osiągnięto liczbę 1809 osób. Oznacza to, że w jednym miesiącu osiągnięto wynik zbliżony do postanowień wydanych w ciągu całego roku 2015, który wynosił 2112. Miesięczna średnia ogłoszonych upadłości wynosi 1090.

Łączną liczbę wszczętych postępowań upadłościowych obrazuje wykres. Z wykresu widać wyraźnie rosnące zainteresowanie związane z upadłością konsumencką. Świadczy to bez wątpienia o atrakcyjności tego sposobu na pozbycie się zadłużenia.

O rosnącej popularności upadłości konsumenckiej świadczy wzrost liczby postanowień o ogłoszeniu upadłości. Statystyki pokazują, że oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej stało się atrakcyjną drogą na pozbycie się długów. Do 30 czerwca 2021 roku ogłoszono już 9067 upadłości konsumenckich, co może sugerować pojawienie się w tym roku nowego rekordu.

Rekordowy wzrost ogłoszonych upadłości miał miejsce w roku 2020. Zdaniem ekspertów, jest to skutek zmiany przepisów prawa upadłościowego, które ułatwiły ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wskazał natomiast, że od 1 stycznia 2015 r. do 24 marca 2020 r. połowa wniosków o ogłoszenie upadłości została oddalona. Pokazuje to znaczenie nowych przepisów, które mocno oddziałują na liczbę ogłoszonych upadłości. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zwiększenie się statystyk była również pandemia, która miała swój początek w 2020 roku.

Liczba upadłości w roku 2020 wzrosła niemal dwukrotnie w porównaniu do roku poprzedzającego. Wynosiła ona 13084, przy wyniku 7944 w roku 2019. Rekordowym miesiącem związanym z wydanymi postanowieniami o ogłoszeniu upadłości był grudzień 2020 r., w którym osiągnięto liczbę 1809 osób. Oznacza to, że w jednym miesiącu osiągnięto wynik zbliżony do postanowień wydanych w ciągu całego roku 2015, który wynosił 2112. Miesięczna średnia ogłoszonych upadłości wynosi 1090.

Łączną liczbę wszczętych postępowań upadłościowych obrazuje wykres. Z wykresu widać wyraźnie rosnące zainteresowanie związane z upadłością konsumencką. Świadczy to bez wątpienia o atrakcyjności tego sposobu na pozbycie się zadłużenia.

Analiza statystyk pozwala stwierdzić, że upadłość może ogłosić osoba każdej płci i w każdym wieku, a liczba ogłoszonych upadłości nieustannie wzrasta.