Etapy upadłości konsumenckiej – tryb uproszczony

Z dniem 24 marca 2020 roku weszły w życie znowelizowane przepisy o upadłości konsumenckiej. Zamysłem było ułatwienie procedur związanych z uzyskaniem upadłości. Po prawie półtorarocznym obowiązywaniu nowych regulacji obie strony zaangażowane w proces wydają się być zadowolone. Proces właściwego postępowania upadłościowego, tj. postępowanie z obecnością syndyka przebiega sprawniej niż dotychczas. Wynika to z przełożenia wielu obowiązków sędziego-komisarza na syndyka. W ramach uproszczonego trybu upadłości konsumenckiej postępowanie z syndykiem kończy się nawet w ciągu sześciu miesięcy od ogłoszenia upadłości.

Upadłość konsumencka krok po kroku

Upadłość konsumencka krok po kroku:

  1. Złożenie wniosku o upadłość musi poprzedzać stan niewypłacalności oraz posiadanie statusu konsumenta. (Konsumentem w rozumieniu prawa polskiego jest osoba nie prowadząca działalności gospodarczej).
  2. Do prawidłowo wypełnionego wniosku muszą zostać dołączone:

a) lista wierzycieli;
b) wykaz majątku;
c) zestawienie dochodów;
d) zestawienie wydatków;
e) uzasadnienie wniosku;
f) podanie przyczyny powstania zadłużenia.

  1. Rozpatrzenie wniosku przez Sąd musi nastąpić od dwóch do sześciu miesięcy od czasu jego wpłynięcia.
  2. Moment ogłoszenia upadłości jest jednoznaczny ze wstrzymaniem procesu rośnięcia zadłużenia. Zarząd nad majątkiem przejmuje syndyk.
  3. Zadania syndyka sprowadzają się przede wszystkim do likwidacji majątku upadłego.
  4. Brak majątku przez osobę wnioskującą o ogłoszenie upadłości nie jest powodem, by od tego odstąpiła.
  5. Plan spłaty, ustalany przez sąd, dostosowany zostaje do możliwości zarobkowych upadłego. Zobowiązania mogą być całkowicie, bądź warunkowo umorzone. To najczęściej stosowane możliwości.

Upadłość konsumencka krok po kroku

Otrzymanie upadłości nie oznacza jeszcze całkowitego oddłużenia. W momencie uwzględnienia wniosku rozpoczyna się dla dłużnika proces, który jeszcze jakiś czas potrwa. W tym okresie odpowiednia część wynagrodzenia upadłego będzie wpływać do masy upadłości. Pomimo tego, w wielu przypadkach skorzystanie z upadłości jest jedynym i skutecznym rozwiązaniem na wyjście z problemów finansowych.

Masz jakieś pytania lub wątpliwości odnośnie procesu ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Zapraszamy do kontaktu!