Upadłość konsumencka w pigułce

Upadłość konsumencka w pigułce

Wizja upadłości i negatywne jej skojarzenia tworzą groźne scenariusze. Dlatego poniżej w pigułce podamy szereg ważnych informacji, które pozwolą zaprzyjaźnić się z tym nowym postępowaniem prawnym tj. uproszczoną upadłością konsumencką. O tym, czym jest? Kto może jej podlegać? Jakie warunki należy spełnić by otrzymać upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka – czym jest?

W dużym skrócie upadłość konsumencka jest postępowaniem prowadzonym przez sąd dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Znowelizowane w ubiegłym roku prawo spowodowało, że więcej konsumentów może się skutecznie oddłużyć. Proces ten jest łatwiejszy, szybszy i bardziej komfortowy dla przeciętnej jednostki. Główny powód do wszczynania postępowania upadłościowego to niewypłacalność. Brak opłat względem wierzycieli powinien być dłuższy niż kwartał.

Główne cele upadłości

Są dwie zasadnicze funkcje upadłości:

– oddłużenie, które ma konsumenta zupełnie zwolnić z długów;
– likwidacja majątku, która ma zaspokoić wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, podczas której dochodzi do sprzedaży całości lub części majątku upadłego.

Nad prawidłowym przebiegiem postępowania czuwa wyznaczony przez sąd, syndyk, którego zadanie polega m.in. na:

– sporządzeniu spisu majątku ruchomego i nieruchomego;
– weryfikacji zgłaszających się wierzycieli;
– spieniężeniu majątku i czuwaniu nad właściwym przebiegiem tego procesu;
– przekazaniu wierzycielom uzyskanych środków.

Co się dzieje w sytuacji, gdy wierzytelność jest większa niż majątek?

Bardzo często kwota wierzytelności jest zbyt niska i nie pokrywa zobowiązań. Wówczas poprzestanie na fazie likwidacyjnej jest niewystarczające i konieczna jest faza kolejna, tj. realizacja planu spłaty.

W sytuacji, gdy upadły posiada majątek, syndyk:

– dokonuje sprzedaży majątku;
– przygotowuje plan podziału funduszy masy upadłości;
– sporządza projekt planu spłaty wierzycieli.

Działania te znacząco ułatwiają i przyspieszają postępowanie w porównaniu z procedurą, sprzed nowelizacji. (Do tej pory syndyk sporządzał listę wierzytelności na podstawie zgłoszeń przekazywanych do sądu, obecnie wierzyciele kierują zgłoszenia bezpośrednio do syndyka).

Czy nowelizacja prawa upadłościowego z 2020 roku była korzystna dla upadłego? Jakie nastąpiły zmiany?

Przepisy prawa znowelizowano przede wszystkim dla uproszczenia procedur i dla przyspieszenia trybu postępowania sądowego. Niektóre sprawy kończą się już po półrocznym okresie. To postępowania dla konsumentów bez majątku, bądź o jego nieznacznej wartości. W takich wypadkach nie powołuje się nawet sędziego – komisarza. Wówczas nad syndykiem kontrolę sprawuje tylko wyznaczony sąd.

Kolejną zaletą, którą przyniosła nowelizacja prawa jest swoboda, jaką ma syndyk w wyborze sposobu likwidacji majątku. Nie musi starać się o zgodę sędziego, np. na sprzedaż samochodu.

Upadłość konsumencka w pigułce

Nowości po nowelizacji

Zupełną nowością jest tzw. tryb układowy. Ta forma jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Nad wszystkimi czynnościami czuwa doradca restrukturyzacyjny. Sąd pozostaje w tle. Włącza się dopiero na etapie zatwierdzenia układu. Półtoraroczne doświadczenie potwierdza, iż tryb pozwala na prostsze rozwiązywanie problemu upadłości, a w kilku przypadkach udało ocalić się część majątku dłużnika.

Układ jest skierowany głównie do tych osób, których bieżąca sytuacja zarobkowa i zawodowa wskazuje na możliwość zabezpieczenia:

– codziennych kosztów utrzymania siebie i rodziny;
– kosztów postępowania;
– zawarcia układu;
– wypełniania ustaleń układu.

Z przepisów wynika, że układ zawierany jest na okres maksymalnie pięciu lat

Upadłość konsumencka w pigułce

Reasumując

Jeżeli po lekturze nadal są wątpliwości, czy warto skorzystać z upadłości konsumenckiej, poniżej esencja tego, co da pewność, jakie kroki należy podjąć, by móc działać dalej, bez obciążeń.

Ogłoszenie upadłości to zakończenie telefonów od windykatorów, wezwań do zapłaty, narastających długów. Być może świadomość kontaktu z sądem, przeraża, dlatego, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Będziemy reprezentować Państwa na każdym etapie procedur związanych z oddłużaniem. Doprowadzimy w jak najkrótszym czasie do zawieszenia toczących się już postępowań sądowych i egzekucyjnych, by zatrzymać lawinę narastających odsetek.

Państwo samodzielnie podejmują decyzję czy podjąć próbę uwolnienia się od długów, po naszej stronie pozostają wszystkie czynności, aby zrealizować to życzenie.

Zapraszamy do kontaktu.

Upadłość konsumencka w pigułce