Upadłość konsumencka a brak majątku

Wielu z Państwa zwraca się do nas z zapytaniem – Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką, jeśli nie posiadam żadnego majątku?” Odpowiadamy:

Brak majątku nie stanowi przeszkody do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Osoby rozważające ogłoszenie upadłości konsumenckiej – ze zrozumiałych względów – bardzo często nie posiadają żadnych wartościowych składników majątku takich jak nieruchomości, samochody czy sprzęt elektroniczny. Powodów może być kilka – nigdy  ich się nie dorobiły, zostały one im zabrane w trakcie egzekucji komorniczej lub zapobiegliwie przepisano wartościowe składniki majątku na inne osoby w ramach „ochrony majątku”. W takiej sytuacji w spisie majątku – który jest obligatoryjną częścią wniosku – wpisuje się najczęściej tylko rzeczy osobiste, drobny sprzęt AGD i np. stary komputer PC. To czy dłużnik posiada majątek, czy nie – co do zasady – nie stanowi przesłanki do oddalenia wniosku.

brak majątku

Paradoksalnie, w postępowaniu upadłościowym osoba nieposiadająca majątku  jest często w dużo lepszej sytuacji niż ten, kto taki majątek posiada. Po prostu – w sytuacji braku majątku – postępowanie upadłościowe trwa krócej. Syndyk ma mniej pracy i szybciej zakończy swoje zadania.

Podsumowując: Nie masz majątku –  to nie jest problem. Ale…
No właśnie.

Pamiętaj, że dla sędziego nie będzie obojętne, co się stało z majątkiem, który posiadałeś.

Zabrał ci komornik – doskonale, sprzedałeś dom i spłaciłeś kredyt zabezpieczony hipoteką – bardzo dobrze – bo spłacałeś swoje zobowiązania. Przekazałeś dom w darowiźnie dziecku  lub odrzuciłeś spadek – STOP. Skonsultuj swoją sytuację z prawnikiem. Upadłość konsumencka przeprowadzona w nieprzemyślany sposób to gwarantowane kłopoty w przyszłości.