Nowy start #5 – przyznanie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Pani Janiny

Pani Janina to emerytka, która zdecydowała się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ponieważ jej zobowiązania opiewały na kwotę ponad 400 tysięcy złotych. W przypadku Pani Janiny podjęcie decyzji o rozpoczęciu postępowania upadłościowego było poprzedzone licznymi analizami, a także rachunkiem zysków i strat. Z jednej strony pojawiła się perspektywa umorzenia zobowiązań i przerwania windykacji, jednak z drugiej strony miała do stracenia nieruchomości, w której zamieszkiwała. 

Likwidacja majątku w trakcie postępowania upadłościowego jest nieunikniona (poza nielicznymi wyjątkami). O podjęciu działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania upadłościowego przesądziła instytucja wydzielenia kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Poinformowaliśmy Panią Janinę, że w jej przypadku możliwe będzie ubieganie się o środki niezbędne na zaspokojenie jej potrzeb mieszkaniowych nawet na 24 miesiące. W perspektywie likwidacji nieruchomości był to czynnik, który łagodził skutki jej utraty. 

Po uzyskaniu wiadomości o sprzedaży nieruchomości przez syndyka niezwłocznie złożyliśmy wniosek o wydzielenie kwoty potrzebnej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Uzasadnienie wniosku i przychylna opinia syndyka wpłynęły na pozytywnie na wydanie przez Sąd postanowienia o wydzielenia środków ze sprzedaży nieruchomości na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Pani Janinie wydzielono kwotę 1.000 zł na maksymalny okres 24 miesięcy.

Syndyk wypłacił Pani Janinie kwotę 24.000 zł, co pozwoliło jej na spokojną przeprowadzkę oraz wynajęcie mieszkania w odpowiadającym jej standardzie. Sąd przy określaniu kwoty wziął pod uwagę ceny wynajmu w miejscowości, w której przez całe życie mieszkała Pani Janina i jej rodzina, dlatego nie musiała przeprowadzać się daleko od domu. 

Po zakończeniu postępowania upadłościowego Pani Janina będzie miała gwarancję posiadania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, a także jej zobowiązania zostaną umorzone. Chociaż odczuła żal po stracie nieruchomości, to stanowczo stwierdziła, że spokój i brak stresu, który odczuwała jest dla niej najważniejszy. Pani Janina jest bowiem spokojna o swoją przyszłość, a także ma środki, które uchronią ją przed zaburzeniem stabilności jej finansów.