KONSEKWECJE UPADŁOŚCI KONSUMENKIEJ

KONSEKWECJE UPADŁOŚCI KONSUMENKIEJ

Osoby w trudnej sytuacji finansowej zmagające się z długami, wierzycielami i komornikiem rozważając ogłoszenie bankructwa często pytają nas o skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W tym odcinku prawnik Karina Kubik z kancelarii CNO w Poznaniu wskaże najważniejsze wady i zalety upadłości konsumenckiej.

KONSEKWECJE UPADŁOŚCI KONSUMENKIEJ

Z dniem wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnik traci zarząd nad swoim majątkiem. Zarząd ten przejmuje wtedy syndyk. Oznacza to ,że jeżeli dłużnik przykładowo ma  samochód to po ogłoszeniu upadłości nie może on go samodzielnie sprzedać, ponieważ samochód ten automatycznie trafia do masy upadłości. Likwidacją majątku będzie zajmował się syndyk.

Z chwilą ogłoszenia upadłości:

– zadłużenie dłużnika zatrzymuje się w miejscu;

– dłużnik nie będzie mógł czasowo zaciągać kolejnych zobowiązań;

– dłużnik nie musi podejmować żadnego kontaktu z wierzycielami – będzie to robił za niego syndyk;

– dłużnik musi realizować obowiązki nałożone przez syndyka;

– syndyk rozpocznie potrącenia z wynagrodzenia dłużnika – jeśli dłużnik zarabia minimalne wynagrodzenie krajowe to syndyk co do zasady nie będzie dokonywał potrąceń. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy na upadłym spoczywa obowiązek alimentacyjny – wtedy nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia.

Dłużnik może oczywiście podejmować normalne czynności dnia codziennego np. opłacać zajmowany lokal mieszkalny czy robić zakupy.

Po ogłoszeniu upadłości syndyk będzie likwidował majątek dłużnika, jeśli takowy istnieje. Nie trzeba bowiem mieć majątku, aby ogłosić upadłość konsumencką i skutecznie uzyskać oddłużenie.

Następnie zostaną umorzone zobowiązania dłużnika bez ustalania planu spłaty albo zostanie ustalony plan spłaty co do zasady na czas do 36 miesięcy, a w wyjątkowych przypadkach do 84 miesięcy.